Jesteśmy dla Was od poniedziałku do piątku

 od 6. 00 do 18. 00.

 Nasz adres to:

ul. Pomorska 79

85 - 046 Bydgoszcz

tel: (052) 322-27-03

email: puchatek.przedszkole@wp.pl

 


 Klauzula informacyjna

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy , że

1.AdministratoremPani/Pana/Państwa danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” w Bydgoszczy, ul. Pomorska79 tel.: 52 322 27 03 adres e-mail puchatek.przedszkole@wp.pl Może się Pani/Pan kontaktować z nami w następujący sposób: listownie, telefonicznie , e-mailem.

2.Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” Bydgoszcz, ul. Pomorska79 , e-mail tomaszpowala@wp.pl

3.Pana/Pani/ dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego Pani/Pana/Państwa dziecka.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego -Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu innym odbiorcom tzn. instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

7. Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji , w tym profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne w celu realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.