Drodzy Rodzice!

Pracujący w naszym przedszkolu specjaliści, tacy jak: psycholog, logopeda czy nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, a także przedszkolni wychowawcy  zawsze chętnie spotkają się z Państwem i odpowiedzą na pytania dotyczące postępów Waszych Pociech,  przekażą cenne wskazówki do pracy w domu. Nauczycielki każdej z grup pełnią dyżury, raz w miesiącu, w godzinach popołudniowych (szczegóły u wychowawczyń poszczególnych grup).

Zapraszamy do czynnego udziału w  ważnych wydarzeniach w naszym przedszkolu. Zawsze chętnie korzystamy z ciekawych pomysłów dotyczących organizacji uroczystości przedszkolnych, wyjść i wycieczek. Rodzice mogą również uczestniczyć w organizowanych w każdej grupie zajęciach otwartych, gdzie wspólnie ze swoimi Pociechami bawią się i towarzyszą im w zdobywaniu nowych umiejętności.

Niewątpliwym atutem naszej placówki jest niskie czesne, a także zniżki dla rodzeństwa.


PRZYJMUJEMY TAKŻE DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

W naszym przedszkolu tworzymy grupy dla dzieci 3-letnich, 4-letnich, 5-letnich i 6-letnich. 

1. Realizujemy roczne przygotowanie przedszkolne, które jest obowiązkowe dla dzieci w wieku 6 lat.

2. Zapewniamy Twojemu dziecku wszechstronny rozwój

3. Kładziemy duży nacisk na rozwijanie twórczej postawy dziecka

4. Umożliwiamy dzieciom aktywne działanie i samorealizację poprzez uczestnictwo w różnych zajęciach ruchowych i intelektualnych

5. Traktujemy każde dziecko podmiotowo

6. Zapewniamy dzieciom kompetentnych, kreatywnych i życzliwych nauczycieli

7. Oferujemy dzieciom kontakt z językiem angielskim. Naszym zdaniem zabawa jest najważniejszym elementem w procesie nauczania języka angielskiego. Spotkania dzieci z językiem angielskim w naszym przedszkolu dadzą im mnóstwo radości i lepszy start w szkole

8. Zapewniamy dużą dozę gimnastyki ogólnorozwojowej, zajęć korekcyjnych oraz tańca

9. Planujemy dużo wycieczek. Chętnie przybliżymy dzieciom świat przyrody. Będziemy starać się pokazać naszym przedszkolakom, że mały człowiek może dla świata zrobić wiele dobrego

10. Proponujemy opiekę psychologa logopedy i nauczyciela gimnastyki korekcyjnej

11. Proponujemy dzieciom smaczne, zdrowe posiłki przygotowywane w naszej kuchni. Ważne jest dla nas, aby nasza kuchnia była wizytówką przedszkola. Potrawy są nie tylko smaczne, lecz także atrakcyjne dla dzieci. Planowanie posiłków poddajemy określonym regułom zdrowotnym, higienicznym, estetycznym i ekonomicznym

12.W sierpniu każdego roku zapraszamy dzieci, który mają dołączyć w poczet naszych przedszkolaków do udziału w zajęciach integracyjnych. Spotkania mają na celu ułatwienie dzieciom okresu adaptacyjnego w przedszkolu