DLACZEGO MY? 

Kadra

Nasza kadra to zespół wykształconych, zaangażowanych nauczycielek, specjalistów i instruktorów dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Swoją pasją inspirują dzieci do odkrywania świata przyrody, do nauki tańca, gry na instrumentach, tworzenia artystycznych prac, eksperymentowania i występowania na scenie. Okazują dzieciom dużo ciepła, cierpliwości i zrozumienia. Pokazują, jak radzić sobie z emocjami, organizować zabawy oraz rozwijać zdolności i pasje. Nasi nauczyciele posiadają bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzegają i rozumieją ich potrzeby. Motywują wychowanków do odkrywania świata, dbają, by dzieci swoje poszukiwania mogły prowadzić w atmosferze szacunku, bezpieczeństwa, miłości i życzliwości.

W swojej pracy, wykorzystują najnowsze koncepcje i metody, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Są profesjonalistami w zakresie edukacji przedszkolnej.


Posiłki

Wszystkie posiłki są przygotowane w naszej, profesjonalnie wyposażonej kuchni. Gotujemy smaczne i urozmaicone dania spełniające wszystkie normy w zakresie prawidłowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym.

Dzieci spożywają posiłki w spokojnej i miłej atmosferze, o regularnych porach, estetycznie serwowane na kolorowych obrusach. Wpływa to korzystnie na kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, na które bardzo zwracamy uwagę.

Urozmaicenie i sezonowość jadłospisu, stopniowe wprowadzanie i przyzwyczajanie przedszkolaków do nowych produktów pomaga w akceptacji szerokiego doboru produktów i potraw.

Zapewniamy 5 smacznych, domowych posiłków z dużą ilością warzyw i owoców sezonowych, przygotowanych w warunkach zgodnych z przepisami i normami zatwierdzonymi przez rejonową stację sanitarną.

Aktualny jadłospis jest codziennie wywieszany w przedszkolu na tablicy informacyjnej.


Plac zabaw

Dbając o prawidłowy rozwój ruchowy dzieci, zapewniamy im optymalny czas pobytu na świeżym powietrzu. Nasze przedszkole posiada własny, ogrodzony plac zabaw. W przedszkolnym ogrodzie dzieci mogą wybrać różne formy aktywności: zabawa w piaskownicy, huśtanie na huśtawkach,  zjeżdżanie ze zjeżdżalni lub uczestniczyć w grach i zabawach ruchowych. Takie formy aktywności rozwijają sferę emocjonalną, poszerzają doświadczenia dzieci, kształtują pomysłowość i wyobraźnię. Nauczyciele inspirują zabawy dzieci poprzez podawanie pomysłów, sugestii i udostępniają potrzebne akcesoria.

Organizujemy także spacery i wycieczki, podczas których dokonywane są obserwacje przyrodnicze.


Nasz program

Misją naszego przedszkola jest nieustanne wyzwalanie aktywności u każdego dziecka oraz tworzenie warunków do kształtowania u naszych podopiecznych kreatywnego myślenia. Dążymy do rozwijania dziecięcego umysłu tak, aby dziecko samo wiedzieć chciało i odnalazło swoją pasję, którą pomożemy mu rozwijać. Zapewniamy każdemu dziecku rozwój zgodny z jego indywidualnymi potrzebami. Stwarzamy warunki do rozwoju samodzielności wśród wychowanków oraz kształtujemy odporność emocjonalną. Stąd też pracujemy na wielu programach, głównie autorskich, aby pomóc naszym pociechom w rozwijaniu zdolności, które przecież każde dziecko posiada, w wielu zakresach.

Dzieci z grup "Wesołe Hefalumpy - Happy Hefalumps","Tęczowe Króliki - Rainbow Rabbits" oraz "Sprytne Tygryski - Tricksy Tiggers" uczestniczą w zajęciach z elementami edukacji informatycznej na podstawie autorskiego programu „Z komputerem za pan brat”. Dzieci z wszystkich grup uczestniczą w zajęciach dotyczących języka angielskiego na podstawie kolejnego z naszych programów autorskich. Ponadto, aby zapewnić naszym przedszkolakom, jak najlepszy rozwój, pracujemy na stworzonych przez nas i specjalnie dla nas programach z wielu różnych dziedzin:

1. Program kulinarny "Puchatkowa Akademia Młodego Kucharza"

Inspiracją do stworzenia tego programu była obserwacja dzieci, które uwielbiają zabawy w kuchni i bardzo często garną się do pomocy podczas gotowania. Dlatego stworzyliśmy program, dzięki któremu wszelkie kulinarne szaleństwa są dozwolone,  a dzieci mają pełną swobodę w tworzeniu własnych potraw pod czujnym okiem i we współpracy z nauczycielkami, rodzicami oraz z panią kucharką.

2. Zabawy badawcze w „Puchatku” na podstawie programu „Odkrywamy świat. Dlaczego? Po co? Jak?”

Wychodząc naprzeciw naturalnej, dziecięcej potrzebie odkrywania świata dajemy naszym przedszkolakom możliwość samodzielnego eksperymentowania, doświadczania w sposób ciekawy i zaskakujący. Dzieci biorą więc udział w różnorodnych zabawach badawczych pobudzających ciekawość poznawczą, pozwalających im zrozumieć wiele zjawisk otaczającej je rzeczywistości, rozwijają zainteresowania techniczne i przyrodnicze. Codziennie też eksperymentują w zorganizowanych w każdej sali kącikach badawczych.

3. Program pracy z zakresu aktywności plastycznej „W galerii kredki i pędzla”

Biorąc pod uwagę fakt, iż twórczość plastyczna jest jedną z głównych form aktywności dziecka w wieku przedszkolnym, a jednocześnie stanowi dla przedszkolaków źródło wielkiej radości, rozwija pomysłowość i poczucie estetyki, proponujemy dzieciom różnorodne zabawy plastyczne dostosowane do ich wieku i możliwości. Dzieci tworzą więc wykorzystując różnorodne, nieraz zaskakujące materiały, poznają nowe techniki plastyczne. Efekty działań naszych Małych Twórców podziwiać możemy oglądając galerię plastyczną w holu naszego przedszkola i w każdej z przedszkolnych sal.

4. „Nauka czytania i pisania bez stresowania. Pięknie czytamy, bo litery znamy” 

Nasze przedszkolaki codziennie też uczestniczą w zabawach przybliżających im świat liter. Wczesną naukę czytania opartą na ciekawie zorganizowanych zabawach z literami rozpoczynamy już w najmłodszej grupie i kontynuujemy podczas całego pobytu dziecka w przedszkolu. Dziecko codziennie doświadcza kontaktu z literami poprzez umieszczone w salach napisy, wyeksponowany alfabet, a uczestnicząc w atrakcyjnych zabawach ma możliwość podejmowania prób samodzielnego czytania i pisania.

5. Realizacja założeń planu daltońskiego

Nasze działania opieramy na nowatorskich metodach pracy z dzieckiem wśród których czołowe miejsce zajmuje plan daltoński. W myśl jego założeń uczymy dzieci samodzielnego rozwiązywania problemów, dajemy prawo wyboru sposobu wykonania zadania, zapoznajemy z zasadami współpracy i wdrażamy do odpowiedzialności za wykonanie powierzonego zadania. Dodatkowo wprowadzenie elementów planu daltońskiego zapewnia szczególnie młodszym dzieciom poczucie uporządkowania działań i bezpieczeństwa. W każdej z sal widnieją więc tablice dyżurów, wizualizacja dni tygodnia i planu dnia, „drzewka smutku i radości” i zegary daltońskie.

6. Praca z wykorzystaniem narzędzi TOC czyli przedszkolaki uczą się samodzielnego myślenia już od najmłodszych lat.

Dzięki organizowaniu zajęć z wykorzystaniem „Kuferka Tajemnic” wdrażamy nasze pięcio- i sześciolatki do rozwiązywania sytuacji problemowych, podejmowania samodzielnych decyzji i brania odpowiedzialności za nie, nawiązywania poprawnych relacji z rówieśnikami, a wszystko w formie atrakcyjnej zabawy z wykorzystaniem innowacyjnych pomocy dydaktycznych.

 

Dzięki elementom wchodzącym w skład pakietu (Chmurce, Drzewku Ambitnego Celu i Gałązce Logicznej) dzieci między innymi:

  • Uczą się nazywać, a następnie odróżniać żądania od potrzeb. Rozumieją, że za każdym żądaniem kryje się jakaś potrzeba, wystarczy ją tylko nazwać

  • Uczą się zauważać, że każdy człowiek do czegoś dąży i że z każdym – nawet z tym, z kim jesteśmy aktualnie skłóceni – możemy znaleźć wspólny cel. Dzieci widzą również, że każdą sytuację problemową można spokojnie przeanalizować, dostrzec inną perspektywę problemu, spojrzeć na nią z punktu widzenia drugiej osoby

  • Uczą się określać własne cele

  • Planują odpowiedzialnie i konsekwentnie  realizują zamierzenia

  • Uczą się dostrzegania, nazywania i akceptowania przeszkód, które uniemożliwiają osiągnięcie wyznaczonych celów

  • Dostrzegają związki przyczynowo - skutkowe występujące między postępowaniem, a jego konsekwencjami

  • Mogą samodzielnie przewidzieć skutki swojego postępowania, a w konsekwencji zmieniać je

6. Adaptacja dziecka trzyletniego do przedszkola czyli wesołe zabawy pod hasłem „Już nie płaczę!...”

Maluszki w naszym przedszkolu mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach adaptacyjnych, podczas których zapoznają się ze swoją panią, kolegami z grupy i nową salą. Dzięki realizacji atrakcyjnych zabaw łatwiej adaptują się, a stres spowodowany rozstaniem z rodzicami jest mniejsza.